Mantrailing

Co je to mantrailing?

Mantrailing (z angl. slov „man“ = člověk a „trail“ = stopa) je způsob pachové práce psa na stopě založený na sledování individuálního pachu hledané osoby. Tento pach je pro každého člověka naprosto jedinečný, stejně jako otisky prstů či DNA.

Praktickým využitím takto vycvičených psů je samozřejmě nasazení při hledání nezvěstných osob, ať už se jedná o ztracené/unesené dítě, zbloudilého seniora či potencionálního sebevraha. Ve všech těchto případech je nutné najít ohroženou osobu co nejrychleji, což je jediným cílem práce psa-mantrailera.

Další informace můžete nalézt také na stránkách International Bloodhound Academy, která propaguje výcvik mantrailingu v ČR a jeho včlenění do Integrovaného záchranného systému.

 

Čím se mantrailing liší od klasického stopování dle IPO a dalších u nás zavedených záchranářských metod vyhledávání osob?

U klasického sportovního a záchranářského stopování dle metodiky IPO musí pes sledovat přesnou trasu, kudy se hledaná osoba pohybovala. Pes musí jít tzv. s nízkým nosem a kromě pachu hledaného člověka sleduje i pach polámané trávy, větviček, atd. Takto vycvičený pes může sledovat pouze stopy osob pohybujích se pěšky (tzv. nášlap). Cílem jeho práce je monitorování pohybu dané osoby a vyhledávání předmětů, které tato osoba ztratila či odhodila.

U plošného vyhledávání (plochy, sutiny i laviny) pes vyhledává jakoukoliv živou osobu, která se v daném prostoru nachází. Pes se tedy neorientuje na konkrétní osobu.

U mantrailingu je jediným cílem co nejrychlejší nalezení pohřešované osoby. Pes pracuje volně, nepohybuje se vždy v přesné trase pohybu hledané osoby a orientuje se pouze na individuální pach této osoby. Pes-mantrailer může sledovat kromě pěších i pohyb lidí jedoucích na koloběžce, kolečkových bruslích, kolech a skatebordech, vezených v kočárku či nesených v náručí jiným člověkem.

 

Proč zkusit mantrailing?

Zkušenosti s mantrailingem od trénujících týmů v Praze a okolí naleznete v sekci   Naše týmy.

 

Jak probíhá výcvik mantrailingu?

Výcvik je založen pouze na pozitivní motivaci a rozvíjí v psovi přirozené schopnosti ke stopování zvěře, které jsou vhodně modifikovány na hledání pohřešované osoby. Mantrailing je proto vhodný pro psy všech plemen, velikostí i povahy. Na konkrétní podobu výcviku se můžete přijít podívat na některý z námi pořádaných tréninků.