Co to stojí?

Platby probíhají v hotovosti na místě, viz IBHA.

 

Organizátoři si mohou na jednotlivé tréninky dohodnout i náhradníky pro případ, že by se některý z přihlášených účastníků nemohl na trénink dostavit. Pokud se zájemce na trénink nedostaví bez předcházející omluvy, uhradí polovinu částky. 

Vzhledem k větší vytíženosti Luboše a Cassina není předem známo, kdy se na tréninku objeví. Účastníci ať to berou jako bonus. Při jejich přítomnosti se cena tréninku nebude zvyšovat.

Tréninky bez instruktorů bývají zpravidla domlouvány aktivními mantrailery ve skupině MT Praha a okolí na facebooku.

 

 

 

Tréninky s Instruktorem

CO KOLIK
Celovíkendový trénink (účast oba dny) 350 ,-
Denní nebo celovíkendový trénink (účast jeden den) 250,-
Půldenní trénink 200,-
Účastník bez psa 100,-
Přednáška 100,-